Hoşgeldiniz

5 Eylül 2010 Pazar

Bu Gece Kadir Gecesi. Rabbim Dualarımızı Kabul Eylesin! Dularınızda Olmak Dileğiyle

İşte bin aydan daha hayırlı mübarek Kadir Gecesi'nde edilecek duası. "Kadir Gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313)


EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM

BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîMاَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالمَِينَ. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلىَ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَEy talihsizlerin sığınağı,

ey âcizlerin güç kaynağı,

ey dertlilerin tabibi

ey yolda kalmışların yol göstereni!

Ey çaresizler çaresi!

ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı!

İçinde bulunduğumuzkadir gecesihürmetine

bizleri affeyle ya Rabbi

Allahım

Sen bizleri ufku, inancı ve davaranışlarıyla

tam bir ruh ve mana kahramanı eyle

Derinlik ve enginliğimizi

bilgi ve muktesebatımızla birlikte

gönül zenginliği, ruh saffeti

ve hakka kurbetimiz itibarıyla yap Ya rabbi

Allahım

Sen bizleri kalbi ve ruhi hayata programlı,

maddi manevi bütün kirlerden uzak durmaya kararlı,

cismani ve bedeni isteklere karşı her zaman teyakkuzdaKin, nefret hırs hased bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle gerilmiş tevazu ve mahviyet abideleri eyle. Ya rabbi

Allahım

Sen bizleri her zaman hakkı tutup kaldırma peşinde,

mülk ve melekut alemiyle alakalı duyup hissettiklerini başkalarına duyurma iştiyakiyla yanıp tutuşan

diğergamlardan eyle Ya rabbiAllahım

Sen bizleri, olabildiğine sabırlı ve temkinli;

konuşup gürültü çıkarmadan daha çok,

inandıklarını yaşayan,

yaşadıklarıyla başkalarına da örnek olan

bir iman ve aksiyon insanı eyle Ya rabbi

Allahım

Sen bizleri dur-durak bilmeden sürekli koşan..

Hak'ka yürüyenlere yürümenin âdâbını öğreten

iç dünyası itibarıyla her zaman ocaklar gibi cayır cayır yanan

ve yanarken de asla gam izhar eylemeyen; eyleyip ağyârı âhına âgâh kılmayı düşünmeyen her zaman içten içe yanan

ve kendine sığınanların ruhlarına hararet üfleyen

kullarından eyle Ya rabbiAllahım

hedefimizde hep öteler tüllenip dursun.

Bizler Hak rızasına bağlanmış,

sürekli ilerleyen

ve sürekli mesafelerle yaka paça olan

iman insanları olalım ya Rabbi!

matlûbumuza ulaşacağımız ana kadar

hep bir küheylan gibi koşalım;

koşarken de herhangi bir beklentiye girmeyelim

ya Rabbi!Allahım

Sen bizleri öylesine içten bir hakikat eri eyle ki ,

oturup kalkıp sürekli yeryüzünde hakkı ikame etmeyi düşünelim ve senin hatırın söz konusu olduğunda da

rahatlıkla bütün arzularımızdan ve isteklerimizden vazgeçebilelim ya Rabbi!Allahım

herkese sinemizi açalım,

herkesi şefkatle kucaklayalım ve toplum içinde hep bir siyanet meleği görüntüsü sergileyelim. Ne var ki,

senden başka kimseden de bir şey beklemeyelim ya Rabbi!

Allahım

Sen bizlere Tavırları, davranışları itibarıyla

herkesle uyum içinde olmayı lutfet

hiç kimseyle cedelleşmeyelim,

hiç kimseye karşı düşmanlık beslemeyelim.

kat'iyen başkalarıyla rekabete ve sürtüşmeye girmeyelim.

Dinimize, ülkemize ve ülkümüze hizmet eden

hemen herkesi sevelim..

Bütün olumlu faaliyetlerinden ötürü

Herkesi alkışlayalım

Başkalarının anlayışlarına

hem de konumlarına saygılı kalmaya

alabildiğine itina gösterelim ya Rabbi!Allahım

kendi gayret ve aktivitelerimizin yanında,

senin tevfik ve inayetine de fevkalâde önem verelim..

her hareketimizde rızana mazhar olma yollarını araştıralım..

senin inayetine vesile sayılan

birliğe-beraberliğe olağanüstü ihtimam gösterelim ya Rabbi!

Allahım

Sen bizleri bir Hak âşığı ve Hak rızası sevdalısı eyle.

Nerede ve hangi şartlar altında olursa olsun

bütün hareketlerimizi senin hoşnutluğuna bağlayalım

Seni memnun etme yolunda ölesiye bir hırs gösterelim

ve böyle bir hedefe ulaşmak için de

bütün varımızı feda edebilelim,

dünyevî-uhrevî her şeyden vazgeçebilelim ya Rabbi!Allahım

düşünce dünyamızda "benim yapmam", "benim başarmam", "benim sonuçlandırmam".. gibi merdud mülâhazalara asla yer verme ya rabbi

yerine getirilmesi gerekli olan şeyleri kim yaparsa yapsın, kendimiz yapmış gibi memnun olalım,

başkalarının başarılarını kendi başarılarımız sayalım

öncülük yapma şeref ve payesini de onlara bırakalım ya Rabbi!

Allahım

her zaman kendimizle yaka-paça

ve kendi ayıplarımızla meşgul olalım kimsenin eksiğiyle-gediğiyle uğraşmayalım.Her fırsatta iyi bir insan olma örneği sergileyelim,

başkalarını daha yüksek ufuklara yönlendirip

herkese bir hüsn-ü misal olalım

İnsanların ayıplarına ve kusurlarına göz yumalım..

Onların olumsuz tavırlarına tebessümle karşılık verelim, kötülüklerini iyilikle savalım

ve elli defa rencide edilsek de,

bir kerecik olsun kimseyi kırmayı düşünmeyelim ya Rabbi!Allahım

hayatımızı iman-ı kâmil yörüngeli

ve ihlas donanımlı yaşamayı

en birinci mesele bilelim,

duyguları, düşünceleri ve davranışları itibarıyla

öylesine Hak rızasına kilitlenmiş bir hakikat eri olalım

beraber yürüdüğümüz,

aynı mefkûreyi paylaştığımız kimselerle

asla rekabete girmeyelim..

onlara karşı kat'iyen kıskançlık duymayalım..

aksine, onların noksanlarını giderip, eksiklerini tamamlayalım.. ve onlara karşı hareketlerimizde

hep bir vücudun uzuvlarından

herhangi bir organmış gibi davranalım ya Rabbi!

Allahım

Tam bir îsar rûhuyla,

Makam ve mansıp, Paye ve şöhret gibi

maddî-manevî hemen her konuda

yol arkadaşlarımızı öne çıkarıp

kendimiz gerilerden gerilere çekilerek

onların başarılarının dellalı gibi davranalım,

kardeşlerimizin mazhariyetlerini alkışlayıp

muvaffakiyetlerini de bir bayram sevinciyle karşılayalım ya Rabbi!Allahım

başkalarının düşünce ve hareketlerine karşı

hep saygılı kalmaya çalışalım

paylaşmaya, beraber yaşamaya açık duralım..

oturur kalkıp aynı mefkûre insanlarıyla

müşterek hareket etme yollarını araştıralım..

müşterek projeler geliştirelim..

ve "ben" yerine "biz"i ikame etme gayreti gösterelim..

dahası, başkalarının mutluluğu yolunda

rahatlıkla kendi saadetimizi feda edebilelim..

ve bunları yaparken de

kimseden herhangi bir teveccüh beklemeyelim.

hattâ böyle bir beklentiye girmeyi

kendi hesabımıza bir düşüş sayalım;

yılandan-çıyandan kaçtığımız gibi önde görünmekten,

namdan-şandan kaçalım

ve unutulma murakabesine dalalım ya Rabbi!Allahım

Kimsenin kılına dokunmayalım,

saldırıya saldırıyla mukabelede bulunmayalım.

En kritik durumlarda bile hep dengeli hareket edelim.

Her zaman fenalıklara karşı

iyilikle mukabelede bulunalım..

kötülükleri kötülerin işi sayıp,

bir iyilik âbidesi gibi davranalım ya Rabbi!Allahım

hayatımızı Kur'ân ve Sünnet çizgisinde

Hak dostluğu, takva, azimet ve ihsan şuuru çerçevesinde yaşayalım..

benlik, gurur, şöhret gibi kalbi öldüren hislere karşı

sürekli tetikte bulunalım

kendimize nisbet edilen güzellikleri

"her şey senden" deyip sana verelim.

iradeye vâbeste işlerde de her zaman

"ben"den kaçıp, "biz"e sığınalım.

hiç kimseden korkmayalım.

Hiç bir hâdise karşısında telâşa kapılmayalım;

ve doğru bildiğimiz şeylerden asla geriye durmayalım ya Rabbi!

Allahım

kimseye gücenmeyelim;

hele Hak'ka dilbeste olanlara kat'iyen kırılmayalım.

Yol arkadaşlarımızı herhangi bir fenalık içinde gördüğümüzde onlardan uzaklaşmayalım..

Perdeyi yırtıp onları utandırmayalım;

utandırmak bir yana,

böyle bir fenalığı gördüğümüzde

büyük bir hata işlemiş gibi kendimizi kınayalım.

mü'minlerin farklı yorumlara açık tavırlarından dolayı

onlar hakkında sû-i zanda bulunmaktan kaçınalım;

görüp duyduğumuz şeylere iyi yorumlar getirip

ve kat'iyen olumsuz mülâhazalara girmeyelim ya Rabbi!Allahım

hareket ve faaliyetlerimizi,

bu dünyanın bir ücret yeri değil de,

bir hizmet mahalli olduğu mülâhazasına bağlayalım..

her zaman memur bulunduğumuz sorumlulukları

fevkalâde bir disiplin içinde yerine getirelim..

netice ve sonuçla meşgul olmayı da

sana karşı bir saygısızlık sayalım ya Rabbi!

Allahım

dine, imana ve insanlığa hizmeti,

Hak rızası yolunda en büyük bir vazife bilelim

ne kadar büyük işler başarsak da,

bundan nefsimiz adına

maddî-manevî herhangi bir pâye çıkarmayı

hiç mi hiç düşünmeyelim ya Rabbi!Allahım

Düzenimizin bozulmasından dolayı ümitsizliğe düşmeyelim

Bütün insanların bize karşı olmasından dolayı

sarsıntı yaşamayalım.

"bu dünya, darılma dünyası değil, bir dayanma âlemidir" deyip dişimizi sıkıp sabredelim,

maruz kaldığımız durumlardan kurtulmak için de

alternatif çıkış yolları arayalım

en kritik anlarda dahi değişik stratejiler üretip

hep azm u ikdamda bulunalım ya Rabbi!

Allahım

İnsanî değerlerin hor görüldüğü,

dînî düşüncede kırılmaların yaşandığı,

her taraf, başı boşların gürültüleriyle inlediği günümüzde,

başka bir şey değil, Sen bizleri gönül insanları eyle ya Rabbi!

Kadir gecesi hürmetine gönül insanları eyle ya Rabbi!

Mübarek ramazan hürmetine gönül insanları eyle ya rabbi!Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile efradına ve O’nun bütün arkadaşlarına salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz;

dualarımızı kabul buyur ya Rabbi!Amin..ve’l-hamdü lillahi rabbi’l-alemin

1 yorum: