Hoşgeldiniz

9 Eylül 2010 Perşembe

Hayırlı Bayramlar

Bizi ve bütün mükevvenatı yoktan var eden, bizlere sayısız nimetler bahşeden yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki, ramazan ayımızı iman, kur’an ve rıza gölgeleri altında yaşamış, yanık gönüllerimize cennet serinliği getiren ve bir ilahi ziyafet teşkil eden bayramımıza kavuşmuş bulunuyoruz….
Bu vesile ile Yüce Rabb’imize Hamd, O’nun sevgili habibine sonsuz selatü selam olsun…Bayram; Allah’ın kullarının takva imtihanından başarı ile, açık alınla, yine O’nun huzuruna çıktıkları mübarek ve müşerref bir gündür.Çünkü,oruç bizi kötülüklerden sakındırarak, günahlarımızın affına vesile olmuştur.Peygamber efendimiz (sav) bu müjdeyi veriyor:“Kim inanarak ve mükafatını Allah’tan bekliyerek ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.’’İşte bizler, ramazan ayı boyunca tuttuğumuz oruçlarla, kıldığımız teravihlerle, okuduğumuz hatimlerle, kur’anlarla, verdiğimiz fidre, zekat ve sadakalarla, yaptığımız hayır ve hasenatlarla nefsimizi kötülüklerden temizleyebildiysek günahlarımız bağışlanmış demektir…İşte böyle bir ruh yüceliği içinde bugün, büyük bir iş başarmanın, nefis ve şeytanla yapılan mücadelede başarılı olmanın sevincini, huzur ve mutluluğunu yaşayabiliyorsak oruçlarımız manasına ulaşmış demektir….Ramazan sayesinde bir ay boyunca evlerimiz bereketle doldu, nefislerimizi oruçla dizginledik, her türlü kötü hareketlerimizi bu sayede frenledik. Allah adına O’nun rızasını kazandıracak , rahmet ve mağfiretine mazhar kılacak ne varsa hepsini yapmaya çalıştık.Çirkin olan, mümin ve müslümana yakışmayan her şeyden de kaçındık. Midemiz dinlendi, ruhumuz yaratılış gayesine uygun hareket etti.Düşüncelerimiz,duygularımız başkalaştı. Görmemizin, işitmemizin şekli bile değişti. Gözümüş eşyaya ve bütün varlıklara ibret nazarı ile bakmaya başladı. Kulaklarımız kur’an sesini, vaaz ve nasihat sesini,hak sesleri duymaya başladı. Ramazan sayesinde nice mahrumiyet içinde kıvranan insanların dertlerini, kederlerini,ızdıraplarını anlamaya başladık….Artık bayramın nuru, ilahi ziyafetlerin süruru hakkınızdır. Sevinin…Müslüman olduğunuz için sevinin, oruç tuttuğunuz için, namaz kıldığınız için sevinin. Hayır ve hasenat işlediğiniz için sevinin.Nefis ve şeytanın esaretine düşmediğiniz için sevinin. Bayram edin……Rabb’im,nice bayramlara aynı inanç ve duygularla kavuşmamızı nasip eylesin…Ramazan bayramı günü insanlar evlerinden bayram namazı için dışarı çıktıklarında, Allah’ü teala onlara rahmet nazarıyla bakar ve şöyle buyurur:“Ey kullarım! Sizler benim rızam için oruç tuttunuz ve benim rızam için namaz kıldınız. Artık evlerinize, mekanlarınıza suçlarınızdan bağışlanmış olarak dönünüz.” buyuracaktır.Bayramlarda şeytanın tuzağına düşmeyelim.Peygamberimiz buyurduki:"Bayram günü olduğu vakit, şeytan ordularını başına toplar. Onlar ne için toplandıklarını sual ettiklerinde;hem kızgın,hem üzüntülü hemde tedirgin bir halde:Görmüyor musunuz? Allah ümmeti Muhammedi affetti.Haydi dünya üzerine dağılın,onları şehvet,içki ve Allahın sevmediği işlerle oyalayıp yoldan çıkarın.Onların ibadetlerine karışın.Namazdan alıkoyun.Kötü huylara,çirkin alışkanlıklara döndürün.Gazab-ı ilahiyeye uğrayıp ehl-i nâr’dan olsunlar.(yani Allah’ın gazabına uğrayıp cehennem ehlinden olsunlar).Diye tenbih edip emirler vererek insan oğullarının başına musallat eder.’’Mü’minin bayramı Allah’ı hoşnut etmek içindir,inançsızların bayramı da şeytanı hoşnut etmek içindir.Bayram, yalnızca güzel elbiseler giymek, nefis yemekler yemek, eğlenmek, eğlençeler yapmak değildir. Bayram esasında ibadet ve taatin kabul olduğunun belirlenmesi (bilinmesi) üzerine yapılır.Bir adam bayram günü, Hz.Ali’nin yanına vardı onu kuru ekmek yerken gördü ve dedi ki: Ya Ali! Bu gün bayram günüdür sen kuru ekmek yiyorsun. Hz.Ali adama; Evet bugün bayramdır. Ancak; bayram orucu kabul olanlara ve günahları affedilenlere bayramdır.Böyle olduğu takdirde bugün de yarın da bizim için bayramdır. Allah’a isyan etmediğimiz her gün bizim için bayramdır.’’ diye cevap verir.Bağzı Allah dostları şöyle hikaye etmişlerdir: ’’Bir takım kullar bayram günü oynadılar,güldüler-gülüştüler. Onlara denildi; Eğer orucunuz kabul edilmişse, Allah’a şükretmeniz gerekmektedir, bu yaptığınız şükür değil. Eğer orucunuz kabul edilmemişse, tazarru ve niyazda bulunmanız icap etmekte, bu iş münacat hali de değil.’’Akıllı insan bayramlarda da, bayramlardan sonraki günlerde de kendisini şehvet ve şehvete ait hallerden uzaklaştırmalıdır. Günahlardan tamamen sıyrılıp, ibadetlere dalmalıdır.Onun için Peygamberimiz(sav): ‘’Bayram günü sadaka vermeye,hayır işleri yapmaya koşunuz,namazınızı kılıp zekatınızı veriniz,tesbih ve tehlil ile meşkul olunuz.Zira bu gün öyle bir gündür ki,günahlarınız affolunur,dualarınız kabul olunur.’’buyurmuştur.Fakat bununla beraber bayramlarda eğlenmek, hoşca vakit geçirmekte vardır. Ancak; şehvetin arzusunu fazlaca tatmin etmek için eğlenmek iyi değil. Eğlenmek bize ibadetlerimizi ihmal ettirmemeli,günaha düşürmemeli….Artık ramazan ayına veda ediyoruz. Ancak ramazanda kazandığımız ve edindiğimiz iyi alışkanlıkları devam ettirmemiz gerekmektedir. Aksi takdirde Nahl suresinin 92.ci Ayeti kerimesinde bildirilen kişinin (kadının) durumuna düşeriz ve bütün emeğimiz boşuna gider. Bu Ayeti kerimede şöyle buyurulur:"İpliğini sağlamca büktükten sonra,çözüp bozan (kadın)gibi olmayın…’’Bu kadın büyük emek harcıyarak,ipliğini eğirmiş,sonrada eğirdiği bu ipliği eski haline çevirmiştir.Şimdi bizler, mübarek ramazan ayında kazandıklarımızı devam ettiremiyecek olursak, hiçbir şey yapmamış durumuna düşeriz. Bu ise akıllı insanların yapacağı iş değildir.Ramazan ayı ibadet ayıdır derken; bu sadece ibadetin ramazan ayında yapılacağı anlamına gelmez. Çünkü islamda ibadet yükümlülüğü geçici değildir.Yaşam boyu devam eder. Çünkü kur’an da Hicr suresi 99. Ayeti kerimede:"Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et’’buyurulmuştur.Cenab-ı Hakk’ın ibadete ihtiyacı yoktur.İhtiyaç Allah için değil insan içindir.İbadete muhtaç olan insandır.Yani bizleriz.Cenab-ı Hakk Bakara suresi 286.cı ayeti kerimede:"Herkesin kazandığı ya kendi lehinedir,yahut aleyhinedir.’’buyurmaktadır.Genellikle Ramazan ayında elde edilen manevi değerler, kazanımlar ramazandan sonra terk ediliyor. İbadette gevşeme, gaflet,yalan, gıybet, acımasızlık, yakışmayan bir yaşayış tarzı, iftira, dedi-kodu, tefrika, dargınlıklar, kırgınlıklar baş gösteriyor.Ramazanda yıkanan gönüller bu şeytani davranışlarla yeniden kirleniyor.Oruç,sayılı günler olduğu gibi, ömrümüzde sayılı günlerden ibaret. Kimin ne kadar yaşıyacağı, nerede,ne zaman, nasıl öleceği belli değil. İnsanın sağlığıda gençliğide bu iş için garanti teşkil etmez. Çok sağlıklı ve genç insanlar varki hiç beklenmedik bir zamanda bu dünyayı terk etmişlerdir. Onun için insan hayatının ve sağlığının kıymetini çok iyi bilmeli, bu gün yapması gerekeni yarına bırakmamalı.Üzerinde durulması gereken konulardan biride birlik,beraberlik ve kardeşlik konularıdır.Yüce Allah k.kerim’de:"Gerçekten bütün mü’minler kardeştirler. Öyle ise kardeşlerinizin arasını düzeltiniz’’buyuruyorNamazda iken yan yana, omuz omuza durmamızın hikmeti gayesi nedir? Neden? ’’Allahü Ekber’’ sadası duyulduğunda secdeye hep birlikte kapanmamız gerekiyor? Gören göze güzel görünsün diyemi? Hayır, hayır…inanç birliği sağlansın diye, amaç birliği sağlansın diye. Çünkü; inanç kandan üstündür. Çünkü,inananlar kardeştir.Camilerde topluca kıldığımız namazlar birbirimizle tanışmamız,birbirimizde kaynaşmamız içindir.Peygamberimiz(sav)buyuruyor:’’Müslümanlar bir vücut gibidirler.O vücuttan bir aza hastalanınca,diğer azaları birbirlerini hasta azanın acısına,uykusuzluk ve ateşle katılmaya çağırırlar.’’…..Konuşmayan dili vücut ne yapsın! Görmeyen gözü vücut ne yapsın! Hssetmeyen kalbi vücut ne yapsın!...Peygamberimiz ne buyuruyor! ‘’Mü’min mü’mine karşı tulaları birbirine kenetlenerek örülmüş bina gibidir.’’Duvardaki bir boşluk,girilecek yer demektir.Her ayrı tuğla arasında düşman var demektir.Bayram vesilesiyle barışalım. Kaynaşalım. Bayramı fırsat bilip, dargınların arasını bulalım.Mü’minlerin barışması, bir araya gelmesi, kaynaşması, kucaklaşması, el sıkışması çok sevaptır.Bakınız peygamberimiz(sav) ne buyuruyor:"Bir kimse din kardeşi ile mülaki olduğunda(buluşup karşılaştıklarında),onunla latif bir muamele ile(hoş muamele ile)müsafaa ederse(elini sıkarsa)ma’firet olmadan birbirlerinden ayrılmazlar’’Hakiki imana sahip olabilmemiz için birbirimizi sevmemiz şart koşulmuştur.Hadis-i şerif’te:"İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size, yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey söyliyeyim mi? Aranızda selamlaşmayı yayınız!’’Ayrılık bizi öldürür, düşmanlarımızı güldürür. Kardeşlik bizi güldürür, düşmanlarımızı öldürür. Kavga ile geçirecek zamanımız yoktur.Kardeşlik bu kadar mühim olduğundan dolayıdır ki,peygamberimiz(sav):’’kim ayrılık çıkarırsa bizden değildir.’’buyurmuştur.Kur’an-ı kerimde cenab-ı Hakk:"…Toplumda fitne çıkarmak adam öldürmekten daha büyük günahtır…’’buyuruyor.Birlik zafer, ayrılık hüsran getirir. Bu sebepten yüce peygamberimiz(sav): "Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır" buyuruyor.Zaten K.Kerim’de de:’’Birbirinizle didişmeyin,yoksa gevşersiniz,gücünüz azalır,kuvvetiniz sarsılıp gider’’buyuruluyor.İstiklal marşı şairimiz merhum M.Akif Ersoy; Ayrılığın kötülüğünü, birliğin ne büyük kuvvet olduğunu şu veciz şiiri ile ne güzel ifade etmiştir:"Girmeden tefrika bir millete düşman giremez;Toplu vurdukça yürekler,onu top sindiremez.’’ diyor…Birliğin kalkması ile milletlerin başına kıyametin kopacağını da şöyle ifade eder:"Sen ben desin ifrat, aradan vahdeti kaldır;Milletler için kıyamet işte o zamandır’’Müslümanlık insanlık dinidir. İnsanın yaratılışına en uygun din İslam dinidir.İslam barış demektir, sevgi demektir, kardeşlik demektir….Dimimizin gayesi de herkesin iyiliğini, hayrını istemektir.Sevgili peygamberimiz(sav):"Kendin için,kendi nefsin için istediğin ve sevdiğin şeyi,diğer insanlar için de sev, iste‘’buyuruyor.Peygamberimizin yolundayım diyen her Müslüman bu hadis-i şerif-i yaşamak zorundadır. İnsanın kendisi kimseye iyilik etmez, kimsenin hayrını istemezse,kendisine de iyilik eden olmaz.Sevgili peygamberimiz:"Gerçek mü’min, o kimse dir ki, onun elinden ve dilinden hiç kimse zarar görmez’’ buyuruyor.İşte insanlığımızın ölçüsü, Müslümanlığımızın mihenk taşı…Ancak islamın bu ölçülerine kendimizi uydurursak gerçek manada müslüman oluruz. Yoksa yalnız söylemekle bu iş olmaz…Şimdi böyle bir saadet ve fazilet ölçüsü varken, insan bu ölçüleri bırakıpta, bu cennet yoluna gitmeyipte, ona-buna zarar vermek, eliyle eziyet vermek, diliyle insanların kalbini kırmak gibi kötülükleri yapıpta cehennem yoluna gitmek, Müslümanlık çizgisinden çıkmak, akıllı bir iş değil. İnsanlık odur ki, kişi kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına yapmaz.Bizim görevimiz herkese iyilik yapmak,herkesin iyiliğini istemek ve herkese faydalı olmaktır….Bu duygularla mübarek ramazan bayramınızı tebrik ediyorum.Cenab-ı Allah hakkımızda hayırlara vesile eylesin.Tekrarına nasip eylesin.Gönüllerimizi en güzel dilek ve duygularla birleştirsin.Bizleri birbirini samimi olarak seven ve birbiri için yaşayan kullarından eylesin.Amiiin..........

5 Eylül 2010 Pazar

Bu Gece Kadir Gecesi. Rabbim Dualarımızı Kabul Eylesin! Dularınızda Olmak Dileğiyle

İşte bin aydan daha hayırlı mübarek Kadir Gecesi'nde edilecek duası. "Kadir Gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313)


EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM

BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîMاَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالمَِينَ. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلىَ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَEy talihsizlerin sığınağı,

ey âcizlerin güç kaynağı,

ey dertlilerin tabibi

ey yolda kalmışların yol göstereni!

Ey çaresizler çaresi!

ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı!

İçinde bulunduğumuzkadir gecesihürmetine

bizleri affeyle ya Rabbi

Allahım

Sen bizleri ufku, inancı ve davaranışlarıyla

tam bir ruh ve mana kahramanı eyle

Derinlik ve enginliğimizi

bilgi ve muktesebatımızla birlikte

gönül zenginliği, ruh saffeti

ve hakka kurbetimiz itibarıyla yap Ya rabbi

Allahım

Sen bizleri kalbi ve ruhi hayata programlı,

maddi manevi bütün kirlerden uzak durmaya kararlı,

cismani ve bedeni isteklere karşı her zaman teyakkuzdaKin, nefret hırs hased bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle gerilmiş tevazu ve mahviyet abideleri eyle. Ya rabbi

Allahım

Sen bizleri her zaman hakkı tutup kaldırma peşinde,

mülk ve melekut alemiyle alakalı duyup hissettiklerini başkalarına duyurma iştiyakiyla yanıp tutuşan

diğergamlardan eyle Ya rabbiAllahım

Sen bizleri, olabildiğine sabırlı ve temkinli;

konuşup gürültü çıkarmadan daha çok,

inandıklarını yaşayan,

yaşadıklarıyla başkalarına da örnek olan

bir iman ve aksiyon insanı eyle Ya rabbi

Allahım

Sen bizleri dur-durak bilmeden sürekli koşan..

Hak'ka yürüyenlere yürümenin âdâbını öğreten

iç dünyası itibarıyla her zaman ocaklar gibi cayır cayır yanan

ve yanarken de asla gam izhar eylemeyen; eyleyip ağyârı âhına âgâh kılmayı düşünmeyen her zaman içten içe yanan

ve kendine sığınanların ruhlarına hararet üfleyen

kullarından eyle Ya rabbiAllahım

hedefimizde hep öteler tüllenip dursun.

Bizler Hak rızasına bağlanmış,

sürekli ilerleyen

ve sürekli mesafelerle yaka paça olan

iman insanları olalım ya Rabbi!

matlûbumuza ulaşacağımız ana kadar

hep bir küheylan gibi koşalım;

koşarken de herhangi bir beklentiye girmeyelim

ya Rabbi!Allahım

Sen bizleri öylesine içten bir hakikat eri eyle ki ,

oturup kalkıp sürekli yeryüzünde hakkı ikame etmeyi düşünelim ve senin hatırın söz konusu olduğunda da

rahatlıkla bütün arzularımızdan ve isteklerimizden vazgeçebilelim ya Rabbi!Allahım

herkese sinemizi açalım,

herkesi şefkatle kucaklayalım ve toplum içinde hep bir siyanet meleği görüntüsü sergileyelim. Ne var ki,

senden başka kimseden de bir şey beklemeyelim ya Rabbi!

Allahım

Sen bizlere Tavırları, davranışları itibarıyla

herkesle uyum içinde olmayı lutfet

hiç kimseyle cedelleşmeyelim,

hiç kimseye karşı düşmanlık beslemeyelim.

kat'iyen başkalarıyla rekabete ve sürtüşmeye girmeyelim.

Dinimize, ülkemize ve ülkümüze hizmet eden

hemen herkesi sevelim..

Bütün olumlu faaliyetlerinden ötürü

Herkesi alkışlayalım

Başkalarının anlayışlarına

hem de konumlarına saygılı kalmaya

alabildiğine itina gösterelim ya Rabbi!Allahım

kendi gayret ve aktivitelerimizin yanında,

senin tevfik ve inayetine de fevkalâde önem verelim..

her hareketimizde rızana mazhar olma yollarını araştıralım..

senin inayetine vesile sayılan

birliğe-beraberliğe olağanüstü ihtimam gösterelim ya Rabbi!

Allahım

Sen bizleri bir Hak âşığı ve Hak rızası sevdalısı eyle.

Nerede ve hangi şartlar altında olursa olsun

bütün hareketlerimizi senin hoşnutluğuna bağlayalım

Seni memnun etme yolunda ölesiye bir hırs gösterelim

ve böyle bir hedefe ulaşmak için de

bütün varımızı feda edebilelim,

dünyevî-uhrevî her şeyden vazgeçebilelim ya Rabbi!Allahım

düşünce dünyamızda "benim yapmam", "benim başarmam", "benim sonuçlandırmam".. gibi merdud mülâhazalara asla yer verme ya rabbi

yerine getirilmesi gerekli olan şeyleri kim yaparsa yapsın, kendimiz yapmış gibi memnun olalım,

başkalarının başarılarını kendi başarılarımız sayalım

öncülük yapma şeref ve payesini de onlara bırakalım ya Rabbi!

Allahım

her zaman kendimizle yaka-paça

ve kendi ayıplarımızla meşgul olalım kimsenin eksiğiyle-gediğiyle uğraşmayalım.Her fırsatta iyi bir insan olma örneği sergileyelim,

başkalarını daha yüksek ufuklara yönlendirip

herkese bir hüsn-ü misal olalım

İnsanların ayıplarına ve kusurlarına göz yumalım..

Onların olumsuz tavırlarına tebessümle karşılık verelim, kötülüklerini iyilikle savalım

ve elli defa rencide edilsek de,

bir kerecik olsun kimseyi kırmayı düşünmeyelim ya Rabbi!Allahım

hayatımızı iman-ı kâmil yörüngeli

ve ihlas donanımlı yaşamayı

en birinci mesele bilelim,

duyguları, düşünceleri ve davranışları itibarıyla

öylesine Hak rızasına kilitlenmiş bir hakikat eri olalım

beraber yürüdüğümüz,

aynı mefkûreyi paylaştığımız kimselerle

asla rekabete girmeyelim..

onlara karşı kat'iyen kıskançlık duymayalım..

aksine, onların noksanlarını giderip, eksiklerini tamamlayalım.. ve onlara karşı hareketlerimizde

hep bir vücudun uzuvlarından

herhangi bir organmış gibi davranalım ya Rabbi!

Allahım

Tam bir îsar rûhuyla,

Makam ve mansıp, Paye ve şöhret gibi

maddî-manevî hemen her konuda

yol arkadaşlarımızı öne çıkarıp

kendimiz gerilerden gerilere çekilerek

onların başarılarının dellalı gibi davranalım,

kardeşlerimizin mazhariyetlerini alkışlayıp

muvaffakiyetlerini de bir bayram sevinciyle karşılayalım ya Rabbi!Allahım

başkalarının düşünce ve hareketlerine karşı

hep saygılı kalmaya çalışalım

paylaşmaya, beraber yaşamaya açık duralım..

oturur kalkıp aynı mefkûre insanlarıyla

müşterek hareket etme yollarını araştıralım..

müşterek projeler geliştirelim..

ve "ben" yerine "biz"i ikame etme gayreti gösterelim..

dahası, başkalarının mutluluğu yolunda

rahatlıkla kendi saadetimizi feda edebilelim..

ve bunları yaparken de

kimseden herhangi bir teveccüh beklemeyelim.

hattâ böyle bir beklentiye girmeyi

kendi hesabımıza bir düşüş sayalım;

yılandan-çıyandan kaçtığımız gibi önde görünmekten,

namdan-şandan kaçalım

ve unutulma murakabesine dalalım ya Rabbi!Allahım

Kimsenin kılına dokunmayalım,

saldırıya saldırıyla mukabelede bulunmayalım.

En kritik durumlarda bile hep dengeli hareket edelim.

Her zaman fenalıklara karşı

iyilikle mukabelede bulunalım..

kötülükleri kötülerin işi sayıp,

bir iyilik âbidesi gibi davranalım ya Rabbi!Allahım

hayatımızı Kur'ân ve Sünnet çizgisinde

Hak dostluğu, takva, azimet ve ihsan şuuru çerçevesinde yaşayalım..

benlik, gurur, şöhret gibi kalbi öldüren hislere karşı

sürekli tetikte bulunalım

kendimize nisbet edilen güzellikleri

"her şey senden" deyip sana verelim.

iradeye vâbeste işlerde de her zaman

"ben"den kaçıp, "biz"e sığınalım.

hiç kimseden korkmayalım.

Hiç bir hâdise karşısında telâşa kapılmayalım;

ve doğru bildiğimiz şeylerden asla geriye durmayalım ya Rabbi!

Allahım

kimseye gücenmeyelim;

hele Hak'ka dilbeste olanlara kat'iyen kırılmayalım.

Yol arkadaşlarımızı herhangi bir fenalık içinde gördüğümüzde onlardan uzaklaşmayalım..

Perdeyi yırtıp onları utandırmayalım;

utandırmak bir yana,

böyle bir fenalığı gördüğümüzde

büyük bir hata işlemiş gibi kendimizi kınayalım.

mü'minlerin farklı yorumlara açık tavırlarından dolayı

onlar hakkında sû-i zanda bulunmaktan kaçınalım;

görüp duyduğumuz şeylere iyi yorumlar getirip

ve kat'iyen olumsuz mülâhazalara girmeyelim ya Rabbi!Allahım

hareket ve faaliyetlerimizi,

bu dünyanın bir ücret yeri değil de,

bir hizmet mahalli olduğu mülâhazasına bağlayalım..

her zaman memur bulunduğumuz sorumlulukları

fevkalâde bir disiplin içinde yerine getirelim..

netice ve sonuçla meşgul olmayı da

sana karşı bir saygısızlık sayalım ya Rabbi!

Allahım

dine, imana ve insanlığa hizmeti,

Hak rızası yolunda en büyük bir vazife bilelim

ne kadar büyük işler başarsak da,

bundan nefsimiz adına

maddî-manevî herhangi bir pâye çıkarmayı

hiç mi hiç düşünmeyelim ya Rabbi!Allahım

Düzenimizin bozulmasından dolayı ümitsizliğe düşmeyelim

Bütün insanların bize karşı olmasından dolayı

sarsıntı yaşamayalım.

"bu dünya, darılma dünyası değil, bir dayanma âlemidir" deyip dişimizi sıkıp sabredelim,

maruz kaldığımız durumlardan kurtulmak için de

alternatif çıkış yolları arayalım

en kritik anlarda dahi değişik stratejiler üretip

hep azm u ikdamda bulunalım ya Rabbi!

Allahım

İnsanî değerlerin hor görüldüğü,

dînî düşüncede kırılmaların yaşandığı,

her taraf, başı boşların gürültüleriyle inlediği günümüzde,

başka bir şey değil, Sen bizleri gönül insanları eyle ya Rabbi!

Kadir gecesi hürmetine gönül insanları eyle ya Rabbi!

Mübarek ramazan hürmetine gönül insanları eyle ya rabbi!Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile efradına ve O’nun bütün arkadaşlarına salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz;

dualarımızı kabul buyur ya Rabbi!Amin..ve’l-hamdü lillahi rabbi’l-alemin

2. Hediyem Gökçe Ceviz'e Gittiiii :))))))

Öncelikle tebrik ediyorum, umarım iyi günlerde kullanırsınız. Ayrıca gördüğüm kadarıyla son anda kampanyaya katılıp kazanmışsınız. Umarım bu şansınız devam eder. Çekilişe uyarılarıma rağmen adını yazmayan 2 izleyicimi dahil etmedim. Kurallar basitti bence.
Gökçe Ceviz adlı izleyicim bana 3 gün içersinde adresinizi yollamanız gerekiyor. Aksi halde hediye 2. sıradaki Zeynep Efe 'ye gidecek